‹ Visas ērtības

Mobilajām iekārtām

Bezmaksas Wi-Fi

Pieejams visos tirdzniecības centra stāvos koplietošanas telpās, atpūtas zonās.

Mobilo tālruņu serviss, veikali

Izmantojiet saiti, lai atrastu jums tuvāko veikalu vai mobilo iekārtu remontu.

0. stāvs
1. stāvs
2. stāvs
3. stāvs

0

stāvs

1

stāvs

2

stāvs

3

stāvs