Šobrīd apmeklētāju skaits t/c ORIGO ir drošs. Ieeja tikai ar mutes un deguna aizsegu!

‹ Visas ērtības

Mobilajām iekārtām

Bezmaksas Wi-Fi

Pieejams visos tirdzniecības centra stāvos koplietošanas telpās, atpūtas zonās.

Mobilo tālruņu serviss, veikali

Izmantojiet saiti, lai atrastu jums tuvāko veikalu vai mobilo iekārtu remontu.

0. stāvs

0

stāvs